Trang chủ - Embedded South(s)
 • es_web_homebanner-final

  Thứ năm-Chủ nhật, 3-6 tháng 11 năm 2016

  (Những) phương Nam đan xen

  ‘(Những) phương Nam đan xen' là một triển lãm hình ảnh động trên mạng, gồm phim ngắn, phim tài liệu, và video art của 29 nghệ sĩ từ Nam Á, Đông Nam Á, châu Mỹ Latinh và châu Phi. Chương trình diễn ra từ từ 3-6 tháng 11.2016, cung cấp các góc nhìn riêng biệt về những thực tại chung của phương nam đan kết – hiểu như một bối cảnh tập hợp đa quan điểm và niềm tin khi chúng xen lẫn, tương tác, và đi kèm với những trải nghiệm và giá trị riêng biệt của nhau

  Đọc thêm

 • img_banner_mythogy

  Thứ Năm, 3 Tháng 11, 2016

  Thần thoại

  Vai trò và biến đổi của thần thoại: như một tôn giáo mang tính thể chế, một hiện tượng đương đại đại trà; một hệ thống ngôn ngữ được xây dựng nhằm biểu thị ý nghĩa và giá trị xã hội. Yếu tố thần thoại ở đây trở thành công cụ sáng tạo có tham chiếu trong lịch sử để đào sâu và bóc tách các khía cạnh của cuộc sống đương đại phức tạp.

  Xem lịch chiếu

 • img_socialsciences

  Thứ Sáu, 4 Tháng 11, 2016

  Khoa học xã hội và Ký ức tập thể

  Sự áp dụng mang tính nghệ thuật của những phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội trong thực hành văn hoá nghệ thuật thị giác đương đại; khảo cứu những thương tổn gây ra bởi lịch sử thuộc địa, sự hình thành khái niệm sắc tộc, và hậu quả của những hệ tư tưởng cũng như bạo động vũ trang lên việc hình thành những ký ức tập thể và lưu trữ văn hoá.

  Xem lịch chiếu

 • es_materiality_banner

  Thứ Bảy, 5 Tháng 11, 2016

  Tính vật chất

  Nguồn gốc và lịch sử sử dụng các nguồn tài nguyên, có tính đến quá trình dịch chuyển của chất liệu thô cũng như tài nguyên con người/ sức lao động, và cách ‘vật chất’ được phân tích và ứng dụng trong thực hành nghệ thuật. Việc chất liệu tự nhiên hay nhân tạo được cải tiến để trở thành biểu tượng đặc trưng của một địa phương, hay việc những nguyên liệu là khởi nguồn tranh chấp trong trao đổi thông thương hàng hoá quốc tế cũng sẽ được khảo cứu.

  Xem lịch chiếu

 • es_specialfeature_banner

  Chủ nhật, 6 Tháng 11, 2016

  Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam

  Vai trò của người nghệ sĩ trong việc kiến tạo nhận thức về các vấn đề xã hội, đồng thời khám phá những động lực thúc đẩy thực hành nghệ thuật, nhất là những tác động xã hội-chính trị. Chủ đề sẽ đào sâu hơn vào những khác biệt trong quan niệm về thẩm mỹ, kỹ thuật hội hoạ, cũng như ý nghĩa của việc sáng tác nghệ thuật giữa các nghệ sĩ ở Việt Nam.

  Xem lịch chiếu

3 – 6 tháng 11năm 2016

Background

LỊCH CHIẾU

Các phim được chiếu tuần tự, bắt đầu với 3 mốc thời gian cụ thể dưới đây

LIÊN HỆ