EMBEDDED SOUTH(S)

Sponsored by San Art,
with thanks to the Prince Claus Fund

Từ ngày 3 – 6 tháng 11, 2016, Sàn Art tài trợ cho triển lãm ảnh động với tên gọi ‘(Những) phương Nam đan xen’. Được trình chiếu toàn cầu, triển lãm sẽ giới thiệu tác phẩm của 29 nghệ sĩ (phim ngắn, phim tài liệu, và video nghệ thuật) từ Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ Latinh, và châu Phi. Nó cung cấp các góc nhìn riêng biệt về những thực tại chung của phương nam đan kết – hiểu như một bối cảnh tập hợp đa quan điểm và niềm tin khi chúng xen lẫn, tương tác, và đi kèm với những trải nghiệm và giá trị riêng biệt của nhau.
Các nghệ sĩ tham gia: Bani Abidi (Đức/Pakistan); Fernando Arias (Colombia); Kannan Arunasalam (Sri Lanka); Sammy Baloji/ Lázara Rosell Albear (CHDC Congo/Cuba); Tiffany Chung (Việt Nam/Mỹ); Bakary Diallo (Mali); Andrew Esiebo/Annalisa Butticci (Nigeria/Hà Lan); Shanaka Galagoda (Sri Lanka); Ayrson Heráclito (Brazil); Sasha Huber (Thụy Sĩ/Haiti); Claudia Joskowicz (Bolivia/Mỹ); Amar Kanwar (Ấn Độ); Mikhail Karikis (Hy Lạp/Anh); Jompet Kuswidananto (Indonesia); Dinh Q Lê (Việt Nam); Giovanna Miralles (Bolivia); Nguyễn Hương Trà (Việt Nam); Nguyễn Thị Thanh Mai (Việt Nam); Nguyễn Trinh Thi (Việt Nam); David-Douglas Masamuna Ntimasiemi (CHDC Congo); Phan Thảo Nguyên (Việt Nam); Renata Padovan (Brazil); Chulayarnnon Siriphol (Thái Lan); Sutthirat Supaparinya (Thái Lan); Kidlat Tahimik (Philippines); Trần Lương (Việt Nam); Trương Công Tùng (Việt Nam); Vandy Rattana (Cam-pu-chia/Nhật).

Triển lãm do Zoe Butt, Gabriela Salgado và Lê Thuận Uyên giám tuyển, với sự hỗ trợ từ Prince Claus Fund Network Partnership, và được 11 tổ chức đồng trình chiếu: 98BCOLLABoratory và Los Otros (Manila, Philippines); New Zero Art Space (Yangon, Myanmar); 32 Degrees East (Kampala, Uganda); Lugar a Dudas (Cali, Colombia); Videobrasil (Sao Paulo, Brazil); Sa Sa Bassac (Phnom Penh, Cam-pu-chia); Sri Lanka Archive of Contemporary Art, Architecture and Design (Jaffna, Sri Lanka); Clarkhouse Initiative (Mumbai, Ấn Độ); Asia Culture Station (Chiang Mai, Thái Lan); Sinema Kolekan (Jakarta, Indonesia).

Embedded South(s) là một phần của chương trình “Nhận thức thực tại”, một khởi xướng kéo dài 3 năm của Sàn Art (2013-2016).

Curators


ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC CHIẾU PHIM