Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016 Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam

Công chiếu đặc biệt của (Những) phương Nam đan xen, bổ sung thêm vào những chủ đề sẵn có của Nhận thức Thực tại. 3 tác phẩm được chọn lựa sẽ cung cấp cho khán giả cái nhìn bao quát hơn về vai trò người nghệ sĩ trong xã hội Việt Nam.

Việt Nam, quốc gia trải qua bao nhiêu thăng trầm chính trị-xã hội và ảnh hưởng văn hóa (thực dân Pháp xâm lược, chiến tranh Việt Nam, sự thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1975, v.v…), là nơi các nghệ sĩ phải chịu đựng và chứng kiến nhiều tác động lớn của các biến cố chính trị lên động cơ, định nghĩa, và giá trị của việc sáng tạo nghệ thuật. Dòng chảy này tiếp tục định đoạt và kiểm soát quan niệm nghệ thuật chính thống của Việt Nam ngày nay.

Công chiếu đặc biệt cung cấp một trình tự thời gian về tiến trình phát triển nghệ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam thông qua lăng kính phim tài liệu và phim ráp chuỗi, từ hai nghệ sĩ đương đại danh tiếng của Việt Nam. Ba tác phẩm xét đến ba giai đoạn lịch sử khác nhau: (1) kháng chiến chống Pháp (1946-1954) khi nghệ sĩ được xem như những chiến binh trên mặt trận tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần dân tộc chống ngoại xâm bằng những phác thảo bất bạo động (trong Ánh sáng và Niềm tin: Tiếng nói và Phác họa về đời sống chiến tranh Việt Nam của Dinh Q Lê); (2) tình thế tiến thoái lưỡng nan của nhà nước mới độc lập sau 1954, khi nghệ sĩ đấu tranh để hòa giải tư duy sáng tạo với chế độ kiểm soát tự do ngôn luận của Đảng Cộng sản (minh họa trong Tầm nhìn trong Bóng tối: Trần Trung Tín của Dinh Q Lê); và (3) hệ quả của Đổi Mới (cải cách kinh tế từ 1986) khi nghệ sĩ bắt đầu thử nghiệm với lối tiếp cận nghệ thuật theo định hướng cộng đồng nhằm chất vấn những dữ liệu lịch sử do chính quyền viết, bằng lối kết hợp giữa hiện thực và trừu tượng (như trong Dự án Mạo Khê của Trần Lương). Công chiếu đặc biệt cung cấp quan điểm nghệ thuật từ Bắc (Trần Lương) vào Nam (Dinh Q Lê) Việt Nam, vốn là hai cộng đồng nghệ thuật khác biệt do hệ quả lịch sử phân chia quan điểm chính trị. Nhưng trên hết chính là dấu ấn không thể xóa nhòa của những trải nghiệm cá nhân nghệ sĩ – người ở lại sau chiến tranh Việt Nam (Trần Lương) và người ra đi như một thuyền nhân tị nạn (Dinh Q Lê).

LỊCH CHIẾU


 

SÀI GÒN, VIỆT NAM
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

THỨ TỰ CÁC PHIM TRONG BUỔI CHIẾU

ARTISTS: FILMS: DURATION (mins):
DINH Q LÊ (VIETNAM) Light and Belief: Voices and Sketches of Life from the Vietnam War 36:50
DINH Q LÊ (VIETNAM) Vision in Darkness: Tran Trung Tin  27:50
TRẦN LƯƠNG (VIETNAM) Mạo Khê Coal Mine Project 18:41

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC CHIẾU PHIM