Embedded South(s) diễn ra từ 3 đến 6 tháng 11, 2016. Xem thêm thông tin về chương trình ở đây.

(Những) phương Nam đan xen là một triển lãm hình ảnh động trên mạng (gồm phim ngắn, phim tài liệu, và video nghệ thuật), cung cấp các góc nhìn riêng biệt về những thực tại chung của phương nam đan kết – hiểu như một bối cảnh tập hợp đa quan điểm và niềm tin khi chúng xen lẫn, tương tác, và đi kèm với những trải nghiệm và giá trị riêng biệt của nhau (từ embedded – đan xen/gắn ghép – gợi nhắc về tính chất của phim bởi nó là xâu chuỗi các hình ảnh được gói gọn trong một bản nén). Ở đây đề cập đến các cộng đồng từng bị thuộc địa, khi xét đến những hành trình di cư do bị ép buộc hoặc tự nguyện của họ. Điều này khiến cộng đồng người ngoại kiều có số lượng ngày một tăng, những câu chuyện/lịch sử cá nhân của họ thay đổi nhiều ước định về ‘phương nam’ đơn thuần là một tọa độ địa lý/kinh tế.

Với 32 tác phẩm trình chiếu trong suốt 4 buổi tối liên tiếp từ 3 tới 6.11.2016, triển lãm trên mạng này nối 29 góc nhìn về Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ Latinh, và Châu Phi. Mỗi buổi được giám tuyển theo một trong ba chủ đề của Nhận thức Thực tại – dự án tổng hợp dài 3 năm gồm triển lãm này và nhiều chương trình khác do Sàn Art tổ chức.

LIÊN HỆ

 

    ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC CHIẾU PHIM