background

Sutthirat Supaparinya

Sutthirat Supaparinya (Som) (sn. 1973, Chiang Mai, Thái Lan) là một nghệ sĩ thị giác và cây viết. Cô đã làm việc với rất nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau, từ sắp đặt, nhiếp ảnh, đến video, và điêu khắc. Qua các tác phẩm của mình, cô đặt câu hỏi về những cách diễn giải hình ảnh, chữ viết, và âm thanh – những thành tố vừa được kích thích vừa bị hạn chế bởi môi trường sống tràn ngập công nghệ truyền thông của chúng ta. Supaparinya cũng luôn băn khoăn về cách con người đánh giá một vật là ‘tự nhiên’ hay ‘nhân tạo’, hay cách chúng ta cân nhắc giữa ‘thực tế’ và ‘hư cấu’. Những dự án gần đây của cô nghiên cứu những ảnh hưởng của các hoạt động công nghiệp cũng như sự quản lý của chính phủ đối với môi trường và xã hội.

Som là thành viên sáng lập của ‘Chiangmai Art Conversation’, một tổ chức được thành lập năm 2013 nhằm quảng bá nghệ thuật đương đại ở Chiang Mai (http://www.cac-art.info). Cô lấy bằng cử nhân Hội hoạ từ Khoa Mỹ thuật của Đại học Chiang Mai (1996), và hiện đang làm nghiên cứu chuyên ngành (post-graduate) về Media Arts tại Trường Đại học Nghệ thuật Thị Giác (Hochschule Fuer Grafik und Buchkunst) ở Leipzig, Đức (2001).

Sutthirat Supaparinya hiện đang sống và làm việc tại Chiang Mai, Thái Lan.

Phim

img_movie1

TUYẾN ĐƯỜNG CỦA ÔNG TÔI BỊ CHẶN MÃI RỒI 2012

Dòng sông Ping là một tuyến đường có lịch sử thông thương xuất khẩu gỗ tếch (trao đổi Xiêm-Âu) và cũng là một phần quan trọng trong lịch sử gia đình tôi. Ông bà tôi sống dọc sống Ping. Nó là quê hương, là nguồn sống, là cả cuộc đời họ. Tuy nhiên vì việc xây dựng đập Bhumibol vào năm 1958 và sự mở rộng mạng lưới đường bộ, dòng chảy sông Ping đã bị chặn lại. Do đó, khung cảnh sông nước vào thời của ông và thời của tôi hoàn toàn khác nhau. Chuyến đi dọc theo sông Ping đã giúp tôi hiểu những gì ông tôi đã trải qua. Cùng lúc đó, chuyến du hành giúp tôi quan sát những vấn đề khác nảy sinh trong thời đại của mình.

Thứ Bảy, 5 Tháng 11, 2016

Chủ đề: Tính vật chất